ثبت نام DDNS

طرح طلایی

اختصاصی

5 ستارهپهنای باند نامحدود

 نامحدود

دارد

ثبت دامنه اصلی

mYDOMAIN.COM

مدیریت دامنه

یکساله

90.000 تومان

سالانهPlan

فروش ویژه

طرح نقره ایی


4 ستاره

پهنای باند نامحدود

نامحدود

دارد

3 هاست

SUB.DD-NS.IR

مدیریت دامنه

یکساله

50.000 تومان

سالانه  Plan

طرح آبی


2ستارهپهنای باند نامحدود

نامحدود

ندارد

تک هاست

sub.dd-ns.ir

ندارد

یکساله

35.000 تومان

سالانهPlan

مشخصات

 Plan

پهنای باند

اتصالات آی پی

مدیریت  هاست

دامنه اصلی

مدیریت پنل

پشتیبانی

قیمت